Zapisy

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez  formularz

Zgłoszenie dzieci i młodzieży  , 2100 metrów – BIEG MASTERS’ KILLER – w kategorii wiekowej (9-16l)  formularz

Przy zgłoszeniu należy podać:

  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • rozmiar koszulki
  • opcjonalnie przynależność klubową zawodników.

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie Masters’ Killer, Facebook lub drogą e-mailową). Zawody odbędą się bez względu na pogodę i ilość zgłoszonych zawodników. Zawody mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora np. pożary lasów, wojna, kataklizmy itp.

Numery startowe

Numery startowe do pobrania w dniu zawodów od 8:00 do 11:00 w biurze zawodów. Start biegu godz.12.00

NUMERY STARTOWE ZAWODNICY MOGĄ ZATRZYMAĆ JAKO PAMIĄTKI.