Pomoc medyczna

W razie kontuzji lub zasłabnięcia osoby uczestniczące w biegu powinny zawiadomić organizatora telefonicznie pod numer alarmowy podany na numerze startowym 500 761 905 lub 607 140 320 na każdym punkcie żywieniowym będzie telefon do dyspozycji uczestników i apteczka z podstawowymi środkami medycznymi (trasa jest długa, więc każdemu się może zdarzyć).

Trasy będą zabezpieczane przez ratowników medycznych jednostki wojskowej AGAT Gliwice.

Zawodnik który wystartował a z przyczyn innych rezygnuje z ukończenia biegu ma obowiązek poinformowania organizatora o takiej decyzji w biurze zawodów. Jest to obowiązek, nie dopełnienie tej formalności będzie skutkowało obciążeniem zawodnika kosztami poszukiwań na terenie objętym zawodami.