FORMUŁA BIEGU – NAGRODY 2800ZŁ

W VI EDYCJI „MASTERS’KILLER” BĘDĄ DO ZDOBYCIE „KILLERY”

TO JUŻ NASZA TRADYCJA !!!

Zwycięzca w kategorii mężczyzn może zebrać nagrodę 1400zł wraz z premiami lotnymi

Zwycięzca w kategorii kobiet może zebrać nagrodę 1400zł wraz z premiami lotnymi

Na około 5km -10km – 15km i Mecie zawodów będą do zdobycia premie pieniężne.

  • około 5km = 400zł
  • około 10km = 300zł
  • około 15km = 200zł
  • meta = 500zł
  • Cały dystans biegu to około 21km

Kobiety i mężczyźni są premiowani oddzielne.

Na każdej premii jest Killer ma napis za którą premie jest i jaką kwotę dostanie zawodnik. Warunkiem wymiany Killera na gotówkę jest:

1. Zaliczenie premii lotnej jako pierwszy mężczyzna/kobieta.

2. Zawodnik/zawodniczka podczas biegu nie może przekazywać nikomu innemu Killera, musi go cały czas mieć przy sobie i osobiście wymienić go na gotówkę w dniu zawodów podczas dekoracji. Killer (łańcuch) musi być tak niesiony przez zawodnika żeby był widoczny dla sędziów znajdujących się na trasie biegu. Niesienie killera w plecakach jest niedozwolone oraz spinanie łańcucha .Nie można porzucić Killera na trasie biegu .Porzucenie Killera wiąże się z karą pieniężną w wysokości 300zł !!!!

3. Zawodnik/zawodniczka podczas biegu nie ma obowiązku zabrania „Killera” na premii  lotnej, to zawodnik/zawodniczka podejmuje decyzję czy zabrać czy odpuścić sobie „Killera” jeśli nie chce z nim biegnąć nie musi  , ale wtedy nie zdobywa pieniędzy za premie lotną .

4. Na mecie pokazuje sędziemu od razu „Killera” w celu zaznaczenia tego faktu na liście wyników ten fakt zapewni odbiór gotówki podczas dekoracji. (zamiana Killer na gotówkę).

5. Zawodnik/zawodniczka musi ukończyć bieg w limicie czasowym 4h.

Killera na premiach lotnych wydaje sędzia i on jest jedyną osobą która decyduje o wyniku kto wygrywa premie. Decyzja sędziego jest jedyna nie podważalna. Postaramy się ustawić kamery na każdej premii lotnej.

Wygranie np.3 premii obliguje zawodnika/zawodniczkę do dostarczenia 3-ech „Killerów” na linie mety w celu okazania sędziemu. Premie sumują się. Jeden zawodnik może wygrać wszystkie premie czyli w sumie 900zł + jako pierwszy przekroczyć linie mety 500zł czyli otrzyma łącznie 1400zł.

Organizator ufundował nagrody w postaci pucharów złoty, srebrny, brązowy, dla każdej kategorii wiekowej i Open.

Jest to bieg towarzyski, zwycięzcami są wszyscy ci, którzy go ukończą!

Oto KILLER:

lancuch-nierdzewny do zdobycia na premiach lotnych