Informacje dla startujących

W dniu zawodów przy odbiorze pakietów startowych trzeba przedstawić dowód tożsamości i przekazać wydrukowane podpisane oświadczenie o stanie zdrowia.

Start –  Bieg Główny 21km 12:00  /  Bieg 10km 11:30    19 czerwca 2021 r.

Biuro zawodów będzie czynne:

  • w sobotę od 8:00 do 10:30, 19 czerwca 2021r. w Leśniczówce Kotlarnia
  • w dniu zawodów po godzinie 12:00 Leśniczówka pracuje jako informacja, przechowalnia rzeczy, wydawanie kawy i herbaty, tablica ogłoszeń wyników, itp.

Odprawa zawodników przed startem o godzinie 11:15, 19 czerwca 2021 r. Obecność obowiązkowa.

Zawodnicy mundurowi kontrola umundurowania zgodnie z regulaminem.

Zawodnik/zawodniczka musi ukończyć bieg w limicie czasowym

4h -21km / 2h -10km !!!!!

Wszyscy zawodnicy biorą udział w zawodach na własna odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności podczas zawodów za utratę zdrowia bądź życia.

Organizator w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody oraz nie pokrywa żadnych roszczeń związanych z powstałymi w trakcie organizacji zawodów

Zaśmiecanie terenu wszystkie śmieci należy zostawiać na bufetach zawodnicy mogą zabierać butelki z napojami na trasę biegu. Puste opakowania proszę rzucać na trasie biegu nie w krzaki. Po zakończeniu biegu łatwiej nam zbierać śmieci. Podczas biegu zabrania się schodzenia z trasy Biegu, wyjątkiem jest kontuzja, rezygnacja z kontynuacji biegu.

Pomaganie zawodnikom na trasie grozi ich dyskwalifikacją poza przypadkami pomocy medycznej.

Organizator w miarę możliwości postara się pomoc zawodnikom kontuzjowanym, na trasie będzie karetka medyczna z napędem 4×4.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani .

Zawodnicy którzy skrócą lub pomylą kierunek biegu zostaną dyskwalifikowani.

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

W tym roku również będzie podstawiony autobus o godz.9.00  pod dworcem PKP Gliwice. Odjazd autobusu o godz. 9.30

Autobus ,który będzie wracam po zawodach będzie podstawiony o godz. 17.00 planowy odjazd godz. 17.30

Limit zawodników 300 osób !!!!