O wydarzeniu

Zebranie funduszy na wsparcie instytucji i osób specjalnej troski.

Wszystkie zyski pozyskane z imprezy będą przeznaczane na Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej, Hospicja, Domy Samotnej Matki i inne osoby potrzebujące pomocy finansowej w tych trudnych czasach. Możemy połączyć hobby z pomocą. Każdy biegacz ma wielkie serce dosłownie i w przenośni.

Integracja środowiska biegaczy ekstremalnych,

Popularyzacja biegania jako formy czynnej rekreacji.

Hasła przewodnie

  • Odkryj siebie na nowo!
  • Popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych.
  • Masz możliwość o których jeszcze nie wiesz !
  • Daj coś od siebie innym.