COIN

Coin w wojsku jest swoistą odznaką przynależności w warunkach „cywilnych”. W siłach specjalnych na prawo noszenia coin’a trzeba sobie zasłużyć. Coin Wojsk Specjalnych (CWS) powstał z myślą o osobach startujących w biegach militarnych. Na niego również trzeba będzie sobie zasłużyć tzn. wycierpieć swoje na wskazanych poniżej biegach wojskowych.
W celu zdobycia CWS w 2020 roku należy ukończyć poniższe biegi:

1. Masters’ Killer – 19 czerwca 2021

2. POGROM WICHRA

3. Bieg Morskiego Komandosa

4. Wyzwanie Czarnego Pegaza (informacje wkrótce) –

5. Maraton Komandosa

W przypadku istnienia kilku kategorii w danym biegu, musi on zostać ukończony w kategorii wskazanej przez organizatora. Organizatorzy wszystkich biegów dysponują dodatkową pulą miejsc dla osób, które chcą podjąć wyzwanie i zdobyć CSW w 2020 roku.

Coin Wojsk Specjalnych będzie wręczany na mecie Maratonu Komandosa.

Każdy z biegów symbolizuje lub jest związany z inną jednostką wojskową wojsk specjalnych, którego organizator wyraził chęć uczestniczenia w projekcie.

Więcej informacji wkrótce.

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z tradycjami związanymi z coin’em:

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/10996…

oraz obejrzenia największej kolekcji w Polsce:

http://www.coin-wojskowy.pl/

ZASADY RYWALIZACJI O ZDOBYCIE COIN’a

COIN WOJSK SPECJALNYCH
Bieg – „MASTERS’KILLER”

1. O zdobycie COIN’A „COIN WOJSK SPECJALNYCH” mogą walczyć zarówno mundurowi i cywile. Jedynym warunkiem dla cywili jest warunek biegu w umundurowaniu.(patrz. Regulamin dla mundurowych ) wpłata za uczestnictwo w biegu dla cywili biegnących w umundurowaniu jest jak cywile według regulaminu (150zł)

2. Aby móc walczyć o zdobycie COIN’a „COIN WOJSK SPECJALNYCH”, trzeba pokonać dystans 21km w regulaminowym czasie Masters’Killera 4 godz.

3. Warunkiem zdobycia COIN’a „COIN WOJSK SPECJALNYCH” jest uczestnictwo we wszystkich pięciu biegach :Masters’Killer , Pogrom Wichra , Bieg Morskiego Komandosa, Wyzwanie Czarnego Pegaza, Maraton Komandosa. Wręczenie COIN’a nastąpi podczas ostatniego biegu Maraton Komandosa .

4. Na pierwszym biegu z grupy biegów obowiązujących będzie wydany imienny certyfikat z okienkami na wpis nr startowy czas biegu . każde z pięciu okienek będzie miało miejsce na pieczęć/ logo Biegu oraz będzie oznaczone Logiem Jednostki Specjalnej będącą Patronatem Biegu np. Masters Killer & Jednostka Wojskowa AGAT

5. Na każdym kolejnym biegu zawodnik podaje Imienny certyfikat organizatorowi a organizator wpisuje czas i nr startowy zawodnik oraz potwierdza przybijającą pieczęć że zawodnik ukończył bieg zgodnie z regulaminem.